dimarts, 11 de desembre del 2012

Com es fa la mediació de conflictes?

En aquests vídeos se'ns explica què és la mediació, com es fa i quines són les fases en un procés de mediació. Mitjançant l'exemple d'un cas simulat, podem veure com es duu a terme una mediació entre alumnes d'un institut.